Tradičná čínska astrológia

BaZi

Čo je BaZi八字

A čo je to vlastne BaZi? Je jednou z dvoch hlavných metód čínskej astrológie. BaZi (Pa C’) v doslovnom preklade znamená Osem znakov. V západných krajinách je tento systém známy pod pojmom Štyri piliere osudu.

Prečo osem znakov alebo štyri piliere? Dôvod nájdeme v čínskom vnímaní času. Existuje 60 možných typov energie čchi (Qi), z toho sú odvodené 60-ročné cykly. Čchi jednotlivých rokov v každom 60-ročnom cykle vzniká kombináciou energie tzv. nebeských stoniek a pozemských vetví. Nebeské stonky predstavujú 5 elementov – drevo, oheň, zem, kov a vodu a pretože každý z týchto elementov má svoju jinovú a jangovú formu, spolu tak máme 10 nebeských stoniek. Pozemské vetvy sú 12 zvieracích znamení čínskeho zverokruhu. Niektoré z nich majú jinový charakter, iné jangový. Nebeské stonky aj pozemské vetvy sa používajú k opísaniu, vyjadreniu kvality konkrétnej energie čchi. 60-ročný cyklus je teda tvorený kombináciou nebeskej stonky a pozemskej vetvy, pričom možno kombinovať len jinovú stonku s jinovou vetvou a jangovú stonku s jangovou vetvou. To dohromady dáva 60 možných kombinácií energie čchi, ktoré idú v konkrétnom slede za sebou, každý rok má teda iný charakter energie čchi.

Čas narodenia konkrétneho človeka možno popísať práve pomocou týchto 60 kombinácií čchi. Číňania zistili, že týchto 60 možných kombinácií energie sa vyskytuje nielen pri rokoch, ale aj mesiacoch, dňoch, hodinách (čínska hodina je vlastne 120minút), atď. Pokiaľ teda určíme pre konkrétnu osobu energie v roku jej narodenia, získame tzv. pilier roku narodenia 年 a podobne tak pilier mesiaca 月, dňa 日a hodiny narodenia 时, teda získame štyri piliere (tzv. JiaZi甲字). Každý jeden pilier sa skladá z energie nebeskej stonky a z energie pozemskej vetvy, to dáva spolu osem charakteristík čchi. Tým získame natálny BaZi (Pa C’) diagram, teda diagram nášho zrodenia, ktorý pomerne presne popisuje kvality energie čchi, ktorú sme dostali do vienka v okamihu nášho prvého nádychu. Toto je statická časť diagramu BaZi. Dynamickú časť predstavuje faktor času.

Najdôležitejšie sú piliere desaťročné a ročné. Samozrejme pri plánovaní významných udalostí ako je svadba, založenie firmy a pod. sa posudzujú aj energie pilierov aktuálneho mesiaca a hodiny. Čas, kedy bola nejaká činnosť začatá, významne ovplyvňuje jej ďalší priebeh.

Akébývajúnajčastejšietematickéokruhyprikonzultáciách?

 • analýza osobnosti – silné a slabé stránky, povahové rysy, temperament
 • životné poslanie človeka, s ktorým prichádza na svet
 • talenty a mimoriadneschopnosti
 • akýmspôsobom a v akýchoblastiachmôžebyťnajľahšieúspešný
 • odporúčanáživotosprávanazákladedátumunarodenia – strava, zdravotnépredispozície
 • vhodnápracovnákariéra, oblastipráce a pracovné uplatnenie                                                                                                                                                      →
 • posúdenievhodnéhočasunazmenupráce
 • výchovadetí, ich povaha a talenty
 • plodnosť – analýzakedy je najlepšíčas
 • finančnáperspektíva a správnyčasnainvestície
 • partnerskévzťahy, kompatibilitaosôb, porozumeniepartneroma ich povahe
 • vývojživota v časovýchcykloch – prognózapodľaročných a desaťročnýchcyklov
 • kedyprichádzapodpornéobdobie a čo v ňomrobiť a kedybyťopatrnejší
 • ročnáanalýzapodľamesiacov – akévplyvyprichádzajú a čorobiť

Čo možno od BaZi profilu očakávať

BaZi (Pa C’) je veľmi prepracovaný systém práce s piatimi elementmi a s jinom a jangom. Cieľom je nájdenie a udržanie rovnováhy celého diagramu (horoskopu). Jednotlivým elementom sú priraďované určité charakteristiky, významné sú rôzne kombinácie a vzájomné interakcie týchto elementov.

BaZi diagram (horoskop) popisuje Vaše vlastnosti, danosti a charakteristiky v určitých životných oblastiach, Vaše silné a slabé stránky, ktoré ovplyvňujú Váš životný štýl, interakcie s inými ľuďmi, spôsob práce, nadania a talenty. Možno z neho určiť Vaše osobné vzťahy, zdravotné dispozície, finančnú oblasť, pracovnú oblasť, v ktorej sa Vám bude dariť. Keď sa v starej Číne narodilo dieťatko, bol pozvaný astrológ, ktorý zostrojil podľa časových údajov jeho narodenia diagram BaZi. Podľa neho vedel rodičom poradiť, aké danosti dieťa dostalo do vienka, ktorým smerom ho usmerňovať, ktorý element mu prípadne chýba a ako ho dopĺňať (často dostalo meno pripomínajúce chýbajúci element) a ktorého elementu má prebytok a ako tento vyvažovať, odovzdávať.

Spoznajte vašu mapu osudu, vašu životnú cestu, využite tieto informácie na svoj osobný rast, objavte svoje silné stránky a postavte svoj život na nich, maximalizujte svoje schopnosti a váš potenciál. Spoznajte aj svoje slabé stránky a popracujte na nich. Naštartujete pomocou týchto informácií svoju cestu k šťastnému a úspešnému životu tým najjednoduchším spôsobom.

Close Menu

Prosím vyplňte nasledujúci formulár a my Vás budeme
kontaktovať.

Objednávka

*Poštovné účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Prosím vyplňte nasledujúci formulár a my Vás budeme
kontaktovať.

Objednávka

*Poštovné účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty.