Feng šuej

Ak ste sa dostali až sem, určite ste už o feng šuej  počuli a čítali veľa informácii. Pozrite sa, ako to v skratke vidíme my po rokoch štúdia a praxe. V čase, keď sme každá vykročili so záujmom poznávať tento smer, v našich kníhkupectvách bolo ešte veľmi málo kníh s touto tematikou a aj tak väčšina z nich sa zameriavala na obrázky krásne zariadených priestorov, na ktorých vás zaujala pekná zvonkohra, pagoda alebo magické soškya predmety,ktoré mali pomôcť vlastníkom k bohatstvu, zdraviu, láske a vôbec k životnému šťastiu.  Základom teórie bola Ba Gua (pakua), 8 sektorov, ktorých význam mal byť rovnaký v každom dome a byte. Niekto len šikovne využil zrnká a pozostatky storočiami zabudnutého učenia a vložil tam informácie, ktoré ľudí viedli k matérii a masívnemu nakupovaniu týchto folkových predmetov. Teraz už vieme, že existuje veľa jeho rôznych podôb a škôl.

Už roky sa venujeme tradičnému fengšuej, ktoré vychádza zo znalostí učencov tisíce rokov späť do histórie. Je v ňom spojených niekoľko hlavných smerov. Pod energiou času –LiQi (ličchi) sú tie, ktoré pracujú s výpočtami s časom a dátumom narodenia človeka a stavby. V Luan Tou – škole formy sa pracuje s analýzou a posúdením energie krajinných útvarov hôr a vodných štruktúr.

Všetky však majú prazáklad v teórii jinu a jangu, ako aj vzájomného pôsobenia piatich elementov, ktoré menia svoju kvalitu v čase, priestore a svetovom smere. Feng šuej  ako také má ešte dve základné rozdelenia – škola Jinového domu, ktorej učenie sa mylne chápe len ako “obydlie pre zosnulých”. Naopak,správne umiestnenie hrobového miesta môže priniesť prosperitu a šťastie práve žijúcim pozostalým. V Európe sa s touto školou stretávame zriedka, ale je rovnako účinná ako škola Jangového domu – teda prístrešie pre živých.

Žiadna fengšuej analýza sa nezaobíde bez kompasu. Základné štyri svetové strany – východ, západ, sever, juh sú vo feng šuej symbolizované štyrmi nebeskými zvieratami. Používajú sa k označeniu charakteru terénu v okolí akejkoľvek stavby. Východ zastupuje Zelený drak, predstavuje drevo a vyšší terén. Západ patrí Bielemu tigrovi, kovu a nižšiemu terénu. Sever je chrbát a opora v podobe Čiernej korytnačky, element vody. Juh symbolizuje Červený fénix, oheň a najnižší terén. V strede je Žltý had – element zeme. Tí, ktorí na sebe duchovne pracujú už vedia aj to, že je to pozostatok základných Znalostí o energetickej stavbe človeka a jeho štyroch bytostiach. Presné zameranie stupňa v tom ktorom svetom smere je odrazový mostík pre všetky určenia a výpočty pre každý objekt (stavba, hora, voda a pod.).

Vo feng šuej  sa stretávame s  pojmom trojice: Nebo – Človek – Zem. Nebeské energie a zemské tvary energiou ovplyvňujú človeka, ale čo je na tom krásne – je na človeku ako sa nechá ovplyvniť …

Toto sú teda základné princípy tradičného feng šuej, s ktorými pracujeme

1. ČAS

Prezentovaný 180-ročným cyklom (9 periód, každá v trvaní 20 rokov). Tie sú ešte rozmenené na drobné – roky, mesiace, dni a hodiny. Všetko je v určitej kvalite a okrem iných aspektov sa používa aj na výber vhodného dátumu na dôležité činnosti a udalosti v živote (solárny kalendár).

2. ORIENTÁCIA

Svetové strany na 24-smerovej mape (8 svetových smerov rozdelených na 3 časti po 15° na kompase LuoPan). Má množstvo ďalších informácií ako nebeské stonky – 5 elementov v jinovej a jangovej fáze, 12 zemských vetiev – teda 12 znamení zvieratníka a pod.

3. PROSTREDIE

Škola tvarov, kde berieme do úvahy exteriér a jeho tvary, prúdenie energie čchi a jeho vplyv aj na interiér. Zahŕňa i tvar pôdorysu objektu alebo predmetov. V interiéri posudzujeme a harmonizujeme miestnosti, kde sa zdržiavame dlhšie ako pár hodín denne (spálňa, pracovňa, kuchyňa, obývačka). Veľmi dôležitý je hlavný alebo najviac používaný vchod do budovy, ktorým energia prichádza zvonka dnu.

4. ČLOVEK

Tvor ovplyvňovaný všetkými predchádzajúcimi faktormi, zároveň aj ovplyvňujúci, tvoriaci a cítiaci.Pracujeme tu s vekom, pohlavím, rodinným stavom, vzájomnými vzťahmi, ale aj zamestnaním a celkovou osobnosťou.

Pri spracovaní analýzy podľa tradičného feng šuej  používame postupne vyššie uvedené formy škôl a ideme tak do hĺbky. Ak sú potrebné opatrenia na harmonizáciu priestoru a človeka v ňom, riešime ich použitím bežných predmetov, ktoré predstavujú 5 už spomínaných elementov. Ich pôsobením samení tok a kvalita energie. Požadovaná zmena v zlepšení života v oblasti zdravia, vzťahov, financií alebo v kariére sa časom prejaví a použitie fengšuej  opatrení nemusí byť v priestore vôbec vidieť.

Close Menu

Prosím vyplňte nasledujúci formulár a my Vás budeme
kontaktovať.

Objednávka

*Poštovné účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Prosím vyplňte nasledujúci formulár a my Vás budeme
kontaktovať.

Objednávka

*Poštovné účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty.